«Βγαίνει μέσα από την εξέλιξη του έργου ότι (τα παιδιά) δεν πρέπει να περιφρονούν τους ανθρώπους από τους οποίους διαφέρουν, ούτε να βγάζουν βιαστικές κρίσεις. Αποδείχτηκε με τη δράση του Τριγωνοψαρούλη ότι η διαφορετικότητα δεν πρέπει να είναι άρνηση, γιατί μπορεί να προκύψει από αυτή λύση και νέου τύπου σύνθεση (Derrida).»  

Άντα Κατσίκη Γκίβαλου
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

(επιστολή της προς το συγγραφέα 11 – 4 – 1997)